Kudeaketa hobetzea

  • Kudeaketaren, berrikuntzaren eta kalitatearen alorreko erakundeekiko lankidetza-hitzarmenak egitea
  • Lankidetza-proiektuak kudeatzeko zerbitzuak eta aholkuak
  • Lankidetza-proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak kaptatzeko eta kudeatzeko zerbitzua
  • Zaintza-zerbitzua:
    • Lankidetza-proiektuak kaptatzeko eta gero bazkideei jakinarazteko
    • KALS (Klusterrentzako Adimen Leihakorreko Sistema)
  • Sektoreari oro har interesgarriak zaizkion tresnak erosteko ataria