Zerbitzu orokorrak

  • Komunikazioa eta hedapena: Bazkideen eta, oro har, hizkuntzen industriaren lana komunikatzea eta hedatzea, ekitaldi eta jardunaldiak antolatuta eta haietan parte hartuta ez ezik, aldikako argitalpen eta buletinak argitaratuta ere bai.
  • Ordezkaritza: Langune eta sektore osoa intereseko beste elkarte, erakunde eta eragileen aurrean ordezkatzea, eta foru eta gune erabakigarrietan parte hartzea
  • Koordinazioa: Enpresetako lan-batzordeak sortzea eta koordinatzea sektoreko enpresetarako interes handieneko gaietan.
  • Aholkuak eta laguntza: Bazkideei laguntzea eta aholkatzea eta aukerak identifikatzea eta analizatzea