Teknologia, I+G+b sustatzea

  • Proiektu teknologikoetan eta garapen berrietarako lan-taldeetan laguntzea
  • Zaintza, aholkularitza eta orientazio teknologikoa.
  • EAEko industriak eskatzen dituen I+G lerroak definitzea
  • Unibertsitate eta Zentro Teknologikoekiko hitzarmenak kudeatzea
  • Klusterreko kideen artean I+G elkarlan-proiektuak identifikatzea eta sustatzea
  • Informazioa eta elkarrekin egindako ekintzak hedatzea funtsetara aiseago iristeko